Biti na konju

V sodelovanju z našimi partnerji pa vam ponujamo tudi:

Zavod Olsen – Terapevtsko konjeniški zavod

Individualne terapije s pomočjo konja za gibalno ovirane osebe, osebe z razvojnimi težavami, …

Skupinske aktivnosti s pomočjo konja za otroke, ki imajo težave na socialno-vedenjskem področju in na kognitivnem področju, ter na področju samozavesti (introvertirani otroci).

Nudijo tudi sprehod s konjem v naravo.

Kontakt: majakk@amis.net

Srečna Kmetija Uroš Lipanje

Sprehodi s konjem v naravo in odkrivanje okolice Presihajočih jezer.

Kontakt: uros.lipanje@gmail.com

Konjeniški Klub Postojna
Vsako leto postreže z veliko zanimivih tematik in raznih izobraževanj na področju konjeništva.

– izobraževalne delavnice
– konjičkove urice z jahanjem
– konjičkova ustvarjalnica
– izobraževanja za širšo javnost
– krožek za delo s konji

Kontakt: konjeniskiklubpostojna@gmail.com