Sofinancerji

 

TERENSKO JAHANJE SLOVENIJA

Osnovni podatki o projektu
 • Naziv projekta: TERENSKO JAHANJE SLOVENIJA
 • Akronim: TERENSKO JAHANJE
 • Tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev

 

Partnerji projekta
 • VP: Konjeniški zavod Konji na Bregu
 • P2: Srečna kmetija, Uroš Lipanje
 • P3: Športne dejavnosti, Annelise Pedersen Pavšič s.p
 • P4: Odkup, prodaja in prevoz živine Volk Tomaž s.p.

 

Aktivnosti projekta:
 • razvoj in vzpostavitev 4-dnevne konjeniške krožne poti na relaciji Šembije-Trnje-Landol-Suhorje-Šembije s spremljevalnimi programi,
 • pilotna izvedba krožne poti,
 • nakup opreme in ureditev počivališč za konje,
 • priprava promocijskih materialov in promocija novega produkta,
 • koordinacija in vodenje projekta,
 • promocija projekta.

 

Cilji projekta:

Dolgoročni cilj operacije je oblikovanje in promocija novega turističnega programa, namenjenega konjeniškemu turizmu, s katerim bo operacija prispevala k izboljšanju pogojev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju vseh treh občin.

Kratkoročni oziroma operativni cilj operacije so:
 • oblikovanje in vzpostavitev krožne poti, kjer bo potekala 4-dnevna tura s konjem ali opcijske 1-dnevne ture,
 • oblikovanje spremljevalnih aktivnosti znotraj krožne ture (različne delavnice),
 • nakup opreme in ureditev počivališč za konje, potrebnih za izvedbo ture,
 • nadgradnja spletne strani vodilnega partnerja,
 • izvedba aktivnosti za promocijo oblikovanega produkta,
 • pilotna izvedba krožne poti z namenom testiranja novo oblikovanega produkta.

 

Pričakovani rezultati projekta:
 • oblikovana in pilotno izvedena dva nova produkta konjeniškega turizma:
  • 4-dnevna krožna konjeniška pot: Šembije-Trnje-Landol-Suhorje-Šembije; z opcijskimi enodnevnimi potmi med kraji na krožni poti,
  • s spremljevalnimi programi, kot so orientacijske delavnice na poti, spretnostno jahanje,
 • izvedena delavnice za ranljive skupine – otroke, z namenom spoznavanja dela s konji, večje socialne vključenosti, okoljske ozaveščenosti, aktivnega preživljanja prostega časa,
 • izdelan promocijski material: promocijski video krožne poti, ki bo posnet na pilotni izvedbi poti; namen videa je nadaljnje izvajanje promocije produkta, tako v Sloveniji, kot tudi v tujini, preko spletne strani in FB; letaki, nalepke za vozilo, promocijska oblačila,
 • nadgrajena spletna stran vodilnega partnerja,
 • objavljena dva prispevka o operaciji v lokalnih medijih.

 

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.